تست رنگ الکترو استاتیک

تست رنگ الکترو استاتیک

بعد از رنگ آمیزی، آزمونهایی بر روی قطعه انجام می شود  که در صورت موفقیت آمیز بودن این آزمونها، رنگ آمیزی قطعه قابل قبول خواهد بود. مهمترین این آزمونها به اختصار توضیح داده شده است.

آزمون مهم سالت اسپری(حفاظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی) (salt spray test)

بسیاری از محصولات فلزی به دلیل کاربردشان در شرایط خاص باید از لحاظ مقاومت در برابر خوردگی تحت آزمون قرار گیرند. آزمون سالت اسپری، یک روش آزمون استاندارد برای ارزیابی میزان خوردگی فلزات رنگ خورده و پوشیده شده است. پوشش و رنگ ها موجب مقاومت در برابر خوردگی قطعات فلزی نظیر آهن و برنج می شوند شرایط خاص شامل یک محیط رطوبتی می باشد.در این محیط علاوه بر رطوبت اشباع، محلولی از آب و نمک موجود می باشد.

بسیاری از محصولات فلزی به دلیل کاربردشان در شرایط خاص باید از لحاظ مقاومت در برابر خوردگی تحت آزمون قرار گیرند. آزمون سالت اسپری، یک روش آزمون استاندارد برای ارزیابی میزان خوردگی فلزات رنگ خورده و پوشیده شده است. پوشش و رنگ ها موجب مقاومت در برابر خوردگی قطعات فلزی نظیر آهن و برنج می شوند شرایط خاص شامل یک محیط رطوبتی می باشد.در این محیط علاوه بر رطوبت اشباع، محلولی از آب و نمک موجود می باشد.
ایجاد این شرایط برای نمونه باعث مشابه شدن مکان استفاده بعضی از محصولات، البته با کم کردن زمان و افزایش شدت مواد تأثیر گذار بر روی آن ها می باشد، که بدین ترتیب نمونه را از لحاظ مقاومت در برابر خوردگی مورد بررسی قرار می دهند.

تست کراس کات


یکی از پارامترهای مهم در مورد کیفیت رنگ که مورد ارزیابی قرار می گیرد میزان چسبندگی رنگ یه سطح می باشد. برای انجام این تست  باید از دستگاه های تست چسبندگی رنگ یا خراش انداز رنگ  Adhesion Tester استفاده کرد.
عملکرد یک دستگاه تست چسبندگی رنگ به روش خراش انداز ( دستگاه کراس کات) به شرح زیر است:
 در این روش ، برحسب  ضخامت رنگ و نوع استانداری که طبق آن تست انجام میشود، می بایست از بین تیغه های موجود، یک تیغه با تعداد دندانه های مشخص و فواصل دندانه های مشخص انتخاب و به دستگاه خراش انداز متصل شود.
 درابتدا دو سری خراش به صورت عمود برهم بر روی سطح رنگ ایجاد می گردد. پس از ایجاد خراش  با یک برس مخصوص محدوده خراش داده شده  را به آرامی پاکسازی می گردد. درمرحله بعد چسب مخصوص را بر روی خطوط ایجاد شده چسبانده بعد از مدت زمان حدود 5 دقیقه چسب را با سرعت و در مدت زمان کوتاهی  بین نیم تا 1 ثانیه و تحت زاویه 60 درجه از سطح جدا می شود.
در هنگام جدا کردن چسب تعدادی از خانه ها از سطح خراشیده شده جدا میگردد. با مقایسه کردن شکل ایجاد شده و جدول داده شده در استانداردهای ISO & ASTM میزان چسبندگی رنگ مشخص میگردد. تست چسبندگی رنگ با روش خراش انداز یا Cross Hatch Cut برای  پوششهای نازک و ضخیم بر روی سطوح مختلف کاربرد دارد. از مزیت های این روش سرعت بالای تست و ارزان بودن آن میباشد

 

این دستگاه در آزمایشگاه شیمی قرار دارد که مقاومت رنگ را در برابر ضربه اندازه گیری می کند.
این دستگاه از یک قسمت محل قرار گرفتن پلیت ، راهنمای لوله ، رها کننده وزنه ، سوراخ کن 9/15 میلی متری و وزنه 2 کیوگرمی تشکیل شده است.
روش کار این دستگاه به این صورت می باشد :
ابتدا پلیت رنگ آمیزی شده را در جایگاه مخصوص پلیت قرار داده ، بافشردن دکمه رها کننده وزنه ،وزنه از ارتفاع یک متری رها شده و در سطح پلیت فرود می آید. سپس نمونه پلیت را از زیر دستگاه خارج کرده و محل ضرب دیده را مورد بررسی قرار می دهیم که هیچ گونه ترکی در محل ضربه ایجاد نشده باشد.

دانلود pdf