ویژگی ها منحصر بفرد رنگ الکترواستاتیک استفاده شده بر روی قطعات

ویژگی ها منحصر بفرد رنگ الکترواستاتیک استفاده شده بر روی قطعات

ویژگی ها منحصر بفرد رنگ الکترواستاتیک استفاده شده بر روی قطعات

  • پاس کردن تست مندریل یا تست ضربه: (عدم پریدگی رنگ در اثر ضربه )

  • پاس کردن تست کراس کات: (کیفیت بالای چسبندگی رنگ )

  • پاس کردن تست سالت اسپری  salt spray test: ( مقاومت در برابر خوردگی) 

  • بدلیل چسبندگی سطحی بالای رنگ چسبندگی جسم خارجی به سطح رنگ کاهش یافته و قطعه حالت خود تمیز شوندگی پیدا می کند.

  • عدم ایجاد خط کنج در طول قطعات فلت یا حفره آتش فشانی در روی قطعه بدلیل زیر سازی دقیق و گرمادهی بالا قبل از پخت رنگ .

  • مقاومت بالا ، دوام و عمر طولانی ، استحکام و عدم تغییر حالت در برابر شرایط جوی

  • پوشش دهی بالا و ایجاد ضخامت یکنواخت در تمامی نواحی و همچنین نفوذ پذیری در نقاط غیر قابل دسترس ، گوشه ها و لبه ها براقیت سطحی بالای 95 درصد

دانلود pdf